Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

zmora
Bungo szedł z pośpiechem do domu, myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej zasnąć i o niczym już nie wiedzieć. Ogarnął go ostateczny wstręt do siebie, do ludzi i całego życia i czuł, że jeżeli się coś nie zmieni, nie zniesie siebie samego jednej chwili dłużej.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianirvitii nirvitii

February 19 2017

zmora
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"

February 17 2017

zmora
3656 8473
Reposted fromdelain delain viamarisette marisette

July 01 2015

zmora
4965 eef9
Reposted froma-antimatter a-antimatter

June 28 2015

zmora
2312 76db 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
zmora
2653 9532
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 26 2015

zmora
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapiksele piksele

June 24 2015

zmora
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu

June 22 2015

zmora
9605 c31f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahrabinamiod hrabinamiod

June 21 2015

zmora
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
zmora
3183 b8a2 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow vialublu lublu
zmora

June 19 2015

zmora
3214 ced0
0634 8cf0 500

Nick Cave and his wife Susie Bick on the cover of Push the Sky Away


Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka

June 18 2015

zmora
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaIriss Iriss

June 17 2015

zmora
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaczoo czoo

June 15 2015

zmora
3078 c2fb 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasalami salami

June 14 2015

zmora
1583 2ffd

June 13 2015

9753 49b0 500
Reposted fromwestwood westwood vianoniegadaj noniegadaj

June 11 2015

zmora
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadonttrustme donttrustme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl