Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

zmora
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch

September 20 2017

7568 9e6d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapozakontrola pozakontrola
zmora
6660 c965 500
zmora

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viathenatuss thenatuss

September 19 2017

zmora
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś/aś się dla miłości, że zdarłeś/aś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on(a) może Ci tylko zazdrościć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
zmora
Reposted frombluuu bluuu

September 18 2017

zmora
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo

September 17 2017

zmora
zmora
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaMerrry98 Merrry98
zmora
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNocturia Nocturia
zmora
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
zmora
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
3896 2025
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola

September 15 2017

zmora
Skończyło się. Unicestwiło właściwie bez początku. Pozostał cierpki smak i ogrom niepotrzebnego złudzenia. Oddam kilogramy idealizowania i hektolitry pięknych scenariuszy. Spadłam na ziemię. Szukam kierunkowskazu.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaynis aynis
zmora

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaynis aynis

September 14 2017

zmora
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
zmora
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viakurdebele kurdebele
zmora
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
zmora
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież taki sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz
zmora

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl