Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

zmora
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMadristas Madristas

March 04 2018

zmora
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaprzeblyski przeblyski
zmora
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka viaikropka ikropka
zmora
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viaBlackxKing BlackxKing
zmora
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaBlackxKing BlackxKing

March 03 2018

zmora
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
zmora
zmora
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
zmora
5730 dbc0
zmora

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
zmora
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viamoglismywszystko moglismywszystko
zmora
Czasami trzeba po prostu odpuścić. Przestać żebrać. Puścić dłoń, która wcale nie chce nas trzymać. Zamknąć oczy na to, co nie chce być w zasięgu wzroku. Odwrócić się i iść.
— znalezione.
zmora

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viamoglismywszystko moglismywszystko
7581 d611 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazimnydzienn zimnydzienn

March 02 2018

zmora
7140 bc7b
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice

February 24 2018

zmora
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove via777727772 777727772
zmora
miasto po prosto nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Świetlicki, Uwodzenie
Reposted byodnowazupsonGunToRunkittylitterbimberowoblubraszyderawikszechoesfromonetoanotherlove-in-vainnewlifeloadingalliwantisyoulottibluebelltylkotobiejooooutofmyheadmaardhunddrozdzilaparisiennejakmidzisiajzleMiguelafreewayMerrry98alliwantisyouniedoopisaniaiamnotarobotnatorygoldenowljointskurwysynhavingdreamshepinothingwrongpomrukiinto-blacketernaljourneypsychojunkiemoglismywszystkonowaczilekkaprzesadaskaaryfikaacjaaduszycelmaifrumosthesilenceofthealcoholicsentymentalnaikropkaszwypotwoimniedotykaniuprzeblyskinoicoztegoecrivainhesiamelaBlackxKingyourheartbeatmemequeenzimnydziennMerrry98werczitrzynasty-miesiacfxckyox
zmora
3018 3fdc
Reposted from777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl