Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

8898 5fea 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
8778 6b1c

sonsuzluga-nokta:

L'eclisse - Michelangelo Antonioni(1962)

Reposted fromLittleJack LittleJack
9136 1e91
Reposted fromLittleJack LittleJack
1964 8d10 500

seventh-victim:

Couple Sleeping  c.1953 (photo: Ed van der Elsken)

Reposted fromLittleJack LittleJack
1643 f2d1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
8259 f33d
Reposted fromLittleJack LittleJack
8110 b93b 500

rougevin:

Nan and Brian in Bed, 1983

Nan Goldin

Reposted fromLittleJack LittleJack
1944 6b6f
Reposted fromLittleJack LittleJack
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackenedsky blackenedsky
zmora
2618 8280
Reposted fromlungscages lungscages vialexxie lexxie
zmora
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
zmora
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaadurowe adurowe
zmora
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaslowostwor slowostwor
zmora
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viafinatka finatka
zmora
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaavooid avooid

June 25 2017

zmora
"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko
6637 9dc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaolakocie olakocie
zmora
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaPoranny Poranny

June 23 2017

zmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl