Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

zmora
Wymyślam w głowie scenariusze od których robi mi się przykro. 
zmora
4009 9def 500
zmora
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
zmora

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

March 28 2019

zmora
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viabadblood badblood
zmora
3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood

March 12 2019

zmora

"Pierwszy okres wielkiej ciszy to jeszcze łudzenie się. Śpisz z niewyciszonym telefonem przy łóżku, bo może przecież się odezwie, bo może tęskni. I tak średnio śpisz w nocy, przebudzasz się co dwie godziny by sprawdzić, czy nie przespałeś próby kontaktu. W dzień na dźwięk każdej wiadomości sms drży ci serce, a to tylko operator, tylko bank, tylko ktokolwiek inny. I mijają dni, tygodnie, miesiące i powoli dociera do ciebie myśl, że nie będzie powrotu. Że to się nie mogło tak skończyć, ale się tak kończy i nie ma instancji, do której mógłbyś wnieść zażalenie.
I po uświadomieniu sobie nieuchronności sytuacji zaczyna się gniew, bo przecież nie zgadzasz się. (...) mieliście być razem już zawsze (...)
Nie wiem jakie fazy są dalej, te dwie jest wystarczająco trudno przetrwać. Potem może jesteś rusztowaniem na człowieka, takim mobilnym wieszakiem. Chodzisz, mówisz rzeczy, ustępujesz miejsca staruszkom w tramwaju, pracujesz i dostajesz pieniądze. I jak kiedyś ktoś cię poprosi byś powiedział coś o sobie, będziesz miał pustkę w głowie i zostanie jedno zdanie: nazywam się jakkolwiek, a mój upadek pachnie jak Black Opium."

- Idź Sobie

Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 11 2019

zmora
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viamhsa mhsa
zmora

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viamhsa mhsa
zmora
Czy zgadzasz się, że miłość trwa przez pierwsze pięć lat, a później staje się przyzwyczajeniem? Miłość z przyzwyczajenia, to nie jest miłość. To raczej bycie przy kimś, bo tak wygodnie. Wspólne spędzanie czasu, robienie zakupów, śmianie się, gotowanie i sprzątanie - bo tak było zawsze i fajnie, jeśli tak zostanie. W miłości chodzi o coś innego. Robimy to samo i w ten sam sposób, ale wiemy, że jeśli kiedyś tej osoby zabraknie, nie będziemy w stanie pójść dalej, nie odzwyczaimy się i nie przyzwyczaimy do kogoś na nowo - ten system w miłości tak nie działa.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamhsa mhsa
zmora
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa
zmora
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viamhsa mhsa

March 10 2019

zmora
Sometimes you have to give up on people. Not because you don’t care, but because they don’t.
Reposted fromLotte Lotte
zmora
4316 3032
Reposted fromLotte Lotte
zmora
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
Reposted fromLotte Lotte
zmora
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte
zmora
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka via4777727772 4777727772
zmora
zmora
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viacichutko cichutko

March 09 2019

zmora
0022 5b9f 500
Reposted frommodalna modalna viastolatstolat stolatstolat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl