Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

zmora
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 12 2018

zmora
Reposted fromMoonTide MoonTide viakaciemilordzie kaciemilordzie
zmora
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaiammistake iammistake
zmora
8872 ffdd 500
Struck by Lightning

July 11 2018

zmora
[...] kiedy coś nas nas nęci wystarczająco długo i nieodparcie, na ogół się temu poddajemy.
— Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
zmora
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
zmora
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.

July 09 2018

zmora
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viacristinaa cristinaa
zmora
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia viarudaizia rudaizia
zmora

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
zmora
2411 5888
zmora
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna

July 08 2018

zmora
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viacontrapalabra contrapalabra

July 05 2018

zmora
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viakammerflimmern kammerflimmern
zmora
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa viawolalabym wolalabym
zmora
3908 a4a2
Reposted fromSukkie Sukkie viadancingwithaghost dancingwithaghost
zmora
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 01 2018

zmora
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl