Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

zmora
0173 758f
Reposted fromkarahippie karahippie viadelavide delavide
4521 55a0 500
Reposted fromtwice twice viatwice twice
4708 de6b 500

interitrend:

Follow Interitrend: Instagram | tumblr

Reposted fromtwice twice viatwice twice

March 31 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viamyceline myceline
zmora
Play fullscreen
Washed out brain
I have a dirty mind
Oh, I need, I need new ways
To waste my time
I need new ways

Washed out brain
I live alone, alone, alone
Washed out face
Keep it inside

I’m trying to get out
Find a subtle way out
Not just cross myself out
Not just disappear

I’ve been trying to stay out
But there’s something in you
I can’t be without
I just need it here

March 30 2017

4693 6eaf 500
Reposted fromtwice twice viaLalli Lalli
9904 704d 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaamberwaves amberwaves

March 28 2017

zmora
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal
zmora
Mnóstwo stało mi na przeszkodzie, zgromadziłam więcej substancji obronnych, niż potrzeba człowiekowi, żeby się uodpornić, nieufność, obojętność, nieustraszoność po zbyt wielkich strachach, i nie wiem, jak Ivan sobie z tym poradził, z taką masą oporu, z tą głęboką niedolą, nocami skazanymi na bezsenność, nieustanną nerwowością, uporczywym wyrzekaniem się wszystkiego (...)
— Ingeborg Bachmann "Mailna"
Reposted frombookinistka bookinistka viaciarka ciarka

March 27 2017

zmora
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viaMaryiczary Maryiczary

March 25 2017

zmora
9410 2321
zmora
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viajnna jnna
zmora
W każdym razie związek niczego nie rozwiązuje. 
Jest kurewsko zle i w jednym i w drugim przypadku. 

March 24 2017

zmora
udany związek i depresja niestety się nie wykluczają. uczucie jest jeszcze gorsze, bo masz wtedy wewnętrzne przekonanie, że nie masz żadnego powodu, żeby zapadać się w sobie, a mimo tego czasem nie możesz oddychać, a bliska osoba nie ma pojęcia jak ci pomóc. najgorzej. 

March 21 2017

zmora

March 20 2017

zmora
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianrvc nrvc
zmora
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu

March 19 2017

zmora
zmora
6576 4c3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl