Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

zmora
zmora
5764 715c 500
Reposted frombluuu bluuu

August 17 2017

zmora
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
zmora
I łóżko - przyrząd ważny i pełen ponurej ambiwalencji. Żadne, najcenniejsze swawole nie okupią wielogodzinnych prostracji i maniakalnego wpatrywania się w sufit, skąd jakoby miałaby przyjść odpowiedź w sprawie zmarnowanego życia. Jakże to łóżko zna moje udręki, moją samotność, moją gorycz. Obłomow miał rację: po co wstawać? Wszystko można załatwić z samym sobą leżąc na wznak, z rękami pod głową, i odmawiając dalszego udziału.
— Leopold Tyrmand "Dziennik 1954"
Reposted fromMissMurder MissMurder viakissthesky kissthesky
zmora
8867 239b 500
Reposted fromrol rol viakissthesky kissthesky

August 15 2017

zmora
0286 2f06 500
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec
zmora
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse
zmora
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahisteryczna histeryczna
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse

August 14 2017

zmora
7360 6f2c 500
Reposted byswidronwarkocz
zmora
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zmora
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"
zmora
9566 1c28 500
Marcin Świetlicki 

August 15 2017

zmora
0286 2f06 500
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec
zmora
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse
zmora
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahisteryczna histeryczna
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse

August 14 2017

zmora
7360 6f2c 500
Reposted byswidronwarkocz
zmora
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zmora
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl